شروع نیمسال دوم 94-93 PDF چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه 23 بهمن 1393 ساعت 00:21
آغاز نیمسال دوم 94-93 را به دانشجویان عزیز تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت دارم. در این نیمسال روزهای شنبه و یکشنبه در دانشکده مهندسی حضور خواهم داشت