جلسه پروژه دانشگاه آزاد PDF چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه 27 فروردين 1394 ساعت 19:33

جلسه جهت هماهنگی با دانشجویان کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد که در نیمسال دوم 94-93 پروژه و یا کار آموزی دارند در تاریخ 20 فروردین برگزار گردید

دریافت اسلاید راهنما