جلسه پروژه دانشگاه هاتف PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 26 فروردين 1394 ساعت 00:00

جلسه جهت هماهنگی با دانشجویان موسسه هاتف که در نیمسال دوم 94-93 پروژه و یا کار آموزی دارند در تاریخ 30 فروردین ساعت 11 برگزار خواهد شد

دریافت فایل راهنما